Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

Bevestiging en inzegendienst van Froukje Wesseling.

Een historische dag in de Warmoltskerk j.l. zondag waar Froukje Wesseling bevestigd werd als voorganger in onze gemeente. Ds. Sjoerd van der Velde die de dienst leidde tot de bevestiging hete iedereen die aanwezig was een hartelijk welkom in deze bijzondere dienst.

Het thema van deze dienst was: “Een God van generatie”. Met het lied “Samen in de naam van Jezus heffen wij het loflied aan” werd de dienst begonnen dit onder muzikale leiding van organist Klaas v/d Ploeg en de koperblazers van het Heideblomke. Na een gesprekje en het kinderlied “Amen wij prijzen God de Heer” gingen de kinderen de kerkzaal verlaten om naar hun eigen nevendienst te gaan. De bevestiging waaronder de woorden betekenis, taak en opdracht werden door ds. v/d Velde de vragen en gelofte gevraagd aan Froukje Wesseling. Na de inzegening en handoplegging zong de gemeente Froukje toe met de woorden uit Ps. 134: 3 “Dat ‘sHeeren zegen op u daal” en werd de gemeente gevraagd om hun ja woord uit te spreken. Na de overdracht nam Froukje de dienst over met de verkondiging uit Psalm 78: 1-7 met als thema “Een God van generaties”. Na dankgebed en de zegen waren er nog een paar sprekers die een bemoediging en een prachtig gedicht was er een ontmoeting in het Lichtbaken onder het genot van een kopje koffie/thee en een heerlijk stuk oranjekoek. Wij mogen terug zien op een gezegende dienst.