Zondag 4 juli werd er in een speciale dienst een kindje gedoopt en werden er 4 gemeente in het ambt bevestigd als ouderlingen en een jeugd ouderling en één diaken. Eerst werd kleine Wietske de Graaf gedoopt, dochtertje van André en Hinke de Graaf. Zij kreeg als dooptekst mee uit Lucas 18:16 “Laat de kinderen tot Mij komen”. Na de doop kreeg zij het mooie toepasselijke lied “Zegenwens” van Elly en Rikkert mee. Na deze doopbediening volgde de verkondiging uit Handelingen 8:4-25 met als thema “Wedergeboorte”. Na de verkondiging volgde de bevestiging van ouderlingen en diaken. Eerst werd André de Graaf bevestigd als jeugdouderling, daarna André Postma als ouderling en Cees Kuiper als ouderling, als laatste Janet Luchtenburg die werd bevestigd als diaken. Wij wensen als gemeente hun alle wijsheid toe bij hun werkzaamheden in Gods wijngaard. Na de dienst was er gelegenheid voor koffie en thee en fris voor de kleintjes.

Tekst L.N.  foto’s L.N   (voor meer foto’s van deze bijzondere dienst kunt u terecht in het fotoalbum op onze site)

.