Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

Scheuring in Harkema

Scheuring in Harkema ( 2 Jan. 1928)

De classis Drachten buigt zich op het verzoek van afgevaardigden uit Harkema over de problemen. Ds. van Leeuwen wordt toegestaan te preken, maar ‘over zijn verschil van gevoelen’ moet hij zwijgen.

De classis geeft de kerkenraad uit Harkema de wijze les mee het niet tot een scheuring te laten aankomen, maar erkent tegelijkertijd dat de kerkenraad na de uitspraak van de synode van Assen, het recht heeft de predikant te schorsen. En dat laatste gebeurt ook.

Na een dramatisch verlopen dienst, verlaat ds. van Leeuwen de preekstoel, gevolgd door een aantal kerkgangers. De scheuring in Harkema is een feit. Een 60-tal belijdende leden ontvangen op 2 januari 1928 een brief van de Gereformeerde kerkenraad met de vermelding ‘dat U vanwege Uw schismatieke handelingen hebt opgehouden lid te zijn van de Gereformeerde kerk’. In totaal volgen 23 kerken en 19 predikanten. In totaal een zielenaantal van ca 7.000.