Beste gemeente                                                                                                       juli 2020

 

We mochten verschillende reacties ontvangen van jonge gezinnen en ouderen op de vraag of u vanaf 5 juli aanwezig wilt zijn bij een kerkdienst. Heel hartelijk dank voor uw medewerking.

In de kerkenraad hebben we besloten om met ingaande van zondag 5 juli de ‘normale’ kerkdiensten weer te hervatten. Niet meer het aantal personen wordt leidend, maar de omvang van de ruimte en de onderlinge afstand van 1,5 meter. Voor onze kerk betekent dit rond dat er ongeveer 130 personen in de kerk kunnen zitten. (zie elders in de Wegwijzer plattegrond van de kerk)

 

Hoe gaat dit in zijn werk?

Bij binnenkomst kunt u een kaartje met nummer pakken, ook de kinderen.

Op deze manier weten we precies met hoeveel mensen we in de kerk zijn.

Het kan dus wel zorgen voor teleurstellingen voor diegene die er niet meer bij mag.

Echter weet dat het ook niet onze keuze is. We zullen hier dan ook op een goede manier mee omgaan en kunt u de volgende zondagsdienst sowieso aanschuiven.

Wilt u er zeker van zijn dat er plek is, dan kunt u aan de scriba doorgeven wanneer en met wie en met hoeveel personen u van plan bent te komen.

Opgave dient voor vrijdag 18.00 uur bij de scriba@kerkharkema.nl bekend te zijn of per telefoon: 06-22 33 90 82. Op de zondag zelf dient u dan om 9.20 uur aanwezig te zijn.

Er ligt dan een kaartje met nummer voor u klaar. Mocht blijken dat u deze dag niet komt, om welke omstandigheden dan ook, dan kan iemand anders vanaf 9.25 uur uw plaats innemen. Jongeren en gezinnen worden verzocht om boven te gaan zitten.

Het aantal zitplaatsen op uw ‘vaste stoel’ is beperkt gezien de afstand. In totaal zijn er 6 zitplaatsen op een stoel, waarvan 4 achterin de kerk en 2 vooraan.

Een vrijwilliger wijst u de plek waar u plaats kunt nemen. We verwachten van u dat u zich houdt aan de regels, want mocht er een controle komen, we willen geen van ons allen een bekeuring riskeren.

 

Wanneer moet u thuis blijven?

Heeft u (milde) verkoudheid- of griepklachten? Blijf dan uit voorzorg altijd thuis.

Neem zelf hierin verantwoordelijkheid betreffende de regels omtrent de ziekteverschijnselen, als die zich voordoen!

 

Om een kerkdienst te organiseren moeten we ons  houden aan de regels die de RIVM ons voorlegt. Vandaar een protocol.

Voor onze gemeente geldt het volgende protocol:

 • Binnenkomst via het Lichtbaken
 • Daar kunt u uw handen desinfecteren
 • U neemt het kaartje met nummer mee in de kerk, deze geeft u af aan de vrijwilliger
 • Uw jas neemt u ook mee in de kerk
 • Er staat duidelijk aangeven welke banken/stoelen beschikbaar zijn middels rode kaarten, echtparen mogen bij elkaar zitten, gezinnen kunnen boven op de galerij bij elkaar zitten
 • In kerken en bij zanggroepen kan wel worden gezongen; het RIVM komt daarover met een richtlijn. Deze richtlijn zullen we steeds blijven hanteren
 • Er zal met de voorganger, afhankelijk van het wel of niet zingen, afgesproken worden dat er afwisselend gebruik wordt gemaakt van de liederen via de beamer (YouTube) en liederen middels orgelspel
 • Na de dienst verlaat u onder aanwijzingen de kerk via de hoofduitgang, eerst beneden dan boven
 • Bij de uitgang is er 1 collecte, in een bus. In de dienst en op de nieuwsbrief wordt bekend gemaakt waar deze collecte voor bestemd is.
 • Zorg er ook voor dat er rondom het kerkgebouw de afstand van 1,5 meter gehanteerd wordt
 • Zitplaatsen zie de plattegrond in de Wegwijzer en hangt ook op het prikbord
 • Er is in de periode 5 juli tot en met 16 augustus geen kinderoppas aanwezig en er is geen kindernevendienst.
 • Toiletbezoek liefst thuis, maar mocht dat niet lukken dan staat er voorgeschreven bij de toiletten hoe u moet handelen na het bezoek.

 

Welke personen zijn iedere week aanwezig?

Om de wekelijkse kerkdiensten op deze manier uit te voeren hebben we mensen, vrijwilligers nodig, daar kunnen we zeker niet zonder.

We zijn afhankelijk van: voorganger, ouderling van dienst, diaken, organist, beamer, koster en een aantal personen om de gemeenteleden wegwijs te maken. Wilt u een keer meehelpen tijdens een dienst? Dan kunt u dit doorgeven aan de scriba.

 

De gezamenlijke zomerdiensten met de PKN:

De kerkdiensten in de zomervakantie zullen, zoals gepland, samen met onze zustergemeente zijn. Zie het preekrooster voorin de Wegwijzer.

Gemeenteleden die thuis blijven kunnen de diensten vanuit onze kerk via de website www.kerkharkema.nl beluisteren. Op de hoofdpagina ziet u rechts bovenin kerktelefoon staan. U klikt hierop en zo komt u op de site kerkdienstgemist.nl

U kunt nu op de uitzending klikken die u wilt volgen.

 

Bij het uitkomen van deze Wegwijzer wisten we nog niet welk besluit de PKN heeft genomen met betrekking tot de kerkdiensten. U wordt hiervan in de nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

Nog geen nieuwsbrief ontvangen? Geef dan uw naam en adres door aan scriba@kerkharkema.nl

 

Bovenstaande zullen we regelmatig evalueren en dit terugkoppelen aan de kerkenraad.

Heeft u vragen, ideeën of wilt u iets delen? Neem gerust contact op.

 

Waar jullie deze zomer ook zijn, overal kun je de kerkdiensten online live volgen of op een later tijdstip zien. We wensen jullie allen gezegende diensten en een gezonde en fijne zomervakantie.

 

Hartelijke en gezegende groeten van de kerkenraad.