Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

Slotzondag winterseizoen van onze gemeente op 30 juni 2024

Het thema van deze dienst was “Vol verwachting”. De gelegenheidsband opende de dienst met “Heer U bent welkom”. Na dit gezongen te hebben opende voorganger Jonathan v/d Broek de dienst met begroeting en mededelingen. Het kindermoment ging over Suprise, tijdens deze uitleg enz. kwam de Mystery Guest binnen met allemaal cadeautjes en ging de kinderen bij langs in de kerk. Er werd ook veel gezongen begeleid door het gelegenheids koor. De overdenking kwam uit Romeinen en Openbaring. Het slotlied was van Sela “Thuis” Na de dienst was er gelegenheid voor koffie en thee en was er buiten voor de jeugd een heus springkussen. Een mooie afsluiting van het seizoen.