Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

Froukje Wesseling – Schilstra

Voorganger

Omschrijving

Mijn naam is Froukje Wesseling – Schilstra en vanaf 2017 ben ik werkzaam in de gemeente van Harkema. In oktober 2023 ben ik als vaste voorganger in het ambt bevestigd.

Ik ben in 1967 geboren in Lollum en ben getrouwd met Harm Wesseling en we zijn gezegend met twee zonen. Ruim twintig jaar ben ik werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg.Eerst als groepsleider, vervolgens als activiteitenbegeleider en de laatste tien mocht ik geestelijk verzorger zijn. In 2008 maakte ik de overstap naar een kerkelijke gemeente.

Mijn hart ligt bij het pastoraat, het optrekken met jong en oud en het evangelie brengen op een begrijpelijke manier. Ik voel me dan ook nauw verbonden met de manier waarop Lambertus Warmolts ooit met het evangelie hier in de Harkema is begonnen.

Tegelijkertijd is dat ook een mooi voorbeeld waar de Bond van Vrije Evangelische gemeenten in Nederland voor staat: namelijk, dat een gemeente van onderop begint. Bij mensen die bezield en aangeraakt zijn door God Geest.

Dat heet met een duur woord: congregationalisme. Er is geen sprake van een bestuurlijke hiërarchie, maar de plaatselijke gemeente is onafhankelijk en kan daardoor zelf bepalen wat haar identiteit is. Ik vind het dan ook bijzonder, dat ik de eerste ( vrouwelijke) voorganger mag zijn van deze nieuwe Vrije Evangelische Gemeente. Ik voel me thuis met de mensen met wie ik mag optrekken en samenwerken en ik ben vol verwachting, wat God gaat in deze nieuwe fase gaat doen!

Want  ‘Als de Heere het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen zijn bouwers daaraan’.( Psalm 127:1)