Naast een Warmoltsstrjitte heeft Harkema straks ook een Warmoltskerk. Dat heeft de Vrije Evangelische Gemeente in Harkema aangekondigd.

Het gaat om het gereformeerde kerkgebouw uit 1913. De naamsverandering is een eerbetoon aan Lambertus Warmolts (1845-1928), die als domineeszoon uit de provincie Groningen het kerkleven in Harkema eigenhandig op poten heeft gezet.

Naamsonthulling

De naamsonthulling vindt plaats voorafgaand aan de dienst van zondag 11 september. Dat gebeurt in aanwezigheid van Nanco Warmolts, een nazaat van Lambertus.

*Artikel van de Leeuwarder Courant