Jeugdwerk

En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken, maar de discipelen bestraften degenen die hen bij Hem brachten. Maar toen Jezus dat zag, nam Hij het hun zeer kwalijk en zei tegen hen: Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en zegende hen. (Marcus 10: 13-16)

Kinderen zijn zeer dierbaar voor onze Heer en vaak zo onbevangen in hun geloof. Het is daarom zo belangrijk om hen hierin te onderwijzen. En het geloof een centrale plaats te bieden in hun leven. Binnen onze gemeente doen wij dit op verschillende manieren.

Oppas en kindernevendienst

Iedere zondag is er oppas of kindernevendienst.

De allerkleinsten zijn welkom bij de oppas. De oppas is aanwezig voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Kinderen kunnen gebracht worden voor de dienst en na de dienst weer worden opgehaald of zij worden binnen gebracht aan het eind van de dienst zodat zij ook de zegen mogen ontvangen (de oppas is achter in het Lichtbaken). Tijdens de oppas wordt bijvoorbeeld een Bijbelverhaal voorgelezen uit de kinderbijbel. De oppas is aanwezig in één van de zalen in het Lichtbaken.*

De basisschool kinderen (groep 1 tot en met groep 8) zijn welkom bij de kindernevendienst. Tijdens de kindernevendienst wordt stilgestaan bij een Bijbelverhaal of thema doormiddel van een filmpje, verhaal, knutselwerk etc. Er wordt gewerkt met de module ‘Bijbel basics”. Kinderen zijn eerst welkom bij de dienst in de kerk, daar zal voor hun gebeden worden waarna zij naar de kindernevendienst mogen (in het Lichtbaken). Aan het eind van de dienst komen zij weer terug in de kerk zodat ook zij de zegen mogen ontvangen.*

*Het kan voorkomen dat er geen oppas of kindernevendienst is. Dit wordt van te voren bekend gemaakt in de “Wegwijzer”, op de website of op facebook.

Peuterkerk

Voor alle peuters is er eens per maand/ anderhalve maand op een vrijdagochtend de Peuterkerk in het Lichtbaken. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar zijn van harte welkom samen met mem, heit, beppe, pake of oppas te komen. Er wordt gestart met gezellig koffie/thee drinken en voor de kleintjes ranja met wat lekkers. Daarna start de peuterkerk, er wordt gebeden, gezongen, geluisterd naar een mooi Bijbelverhaal en er wordt geknutseld. Het is fijn om zo gezellig met elkaar te mogen genieten van Gods liefde en de kinderen te zien groeien in hun geloof.

Club

Samen met onze broeders en zusters van de PKN-gemeente Harkema worden clubavonden georganiseerd voor kinderen vanaf groep 6 tot en met jongeren van VO 2. Deze avonden vinden eens per twee weken plaats of een keer per maand. Gezelligheid maar ook mogen leren van Gods woord staat centraal tijdens deze avonden. Het is belangrijk dat de jeugd zich vertrouwd mag voelen bij elkaar en met elkaar en zo samen mogen leren van en groeien in het geloof. Ook voor de oudere jeugd worden dit soort avonden georganiseerd.

Tienerdienst

Voor de tieners (voortgezet onderwijs) is eens per maand (over het algemeen de eerste zondag van de maand) een speciale tienerdienst. Tijdens deze dienst wordt op een laagdrempelige manier het geloof gedeeld. Zo worden er spelletjes gespeeld, liederen geluisterd en gezongen, toneelstukjes opgevoerd, een preek van de week en afgesloten met een Chill Out. Het is belangrijk dat de tieners genieten, hun zelf kunnen zijn, vertrouwd raken met elkaar en samen het geloof mogen ervaren en delen. De tienerdienst vindt plaats achter in het Lichtbaken tijdens de gewone dienst, de dienst start en eindigt in het Lichtbaken dus tieners hoeven eerst niet de kerk in.

Jeugdouderling

Binnen de gemeente zijn twee jeugdouderlingen actief. Zij houden zich bezig met het kinder- en jeugdwerk en zijn voor zowel de jeugd maar ook de ouders het aanspreekpunt wanneer het om kinder/jeugdzaken gaat. Mocht u nieuws hebben over de jeugd, bijvoorbeeld ziekte, examen etc. dan is het fijn dat u dit doorgeeft aan de contactdame/-heer van uw wijk of aan één van de jeugdouderlingen. Zodat hier binnen de gemeente aandacht voor mag zijn. De jeugdouderlingen zijn:

Tamara Spoelstra: tamarakuiper@hotmail.nl

André de Graaf: andre_de_graaf@hotmail.com

Onze gemeente is te volgen via Facebook ook nieuwsberichten van het jeugdwerk worden hier gedeeld.