Hemelvaartsdag

In een gezamenlijke dienst samen met onze broeders en zusters van de PKN gemeente herdachten wij Hemelvaart.
De dienst die geleid werd door Piet Hollander (beter bekend van Open Doors) had als thema: Het huis van de Hemelse Vader. Als gastzangers had Piet Hollander Eduardo en Anna meegenomen die een aantal liederen ten gehore brachten, waaronder  Adonai. De tekst uit de Bijbel voor de verkondiging was uit Joh. 14: 1-13, Ik ben de weg de waarheid en het leven. Ook bracht hij naar voren dat Hij een plaats voor ons zal bereiden in Zijn koninkrijk.

O, heerlijke woning daarboven,
waar dood is, noch armoe of pijn.
Waar harten niet breken noch bloeden,
waar nimmer een klaagzang zal zijn.
Geen wolken, die zonlicht bedekken.
Zijn daarin die Hemelse sfeer,
’t Is alles aanbidding en vreugde.
Geen zondelast drukt ons daar neer.

 

Een gezegende dienst voor ons allen.

tekst: L.N.   foto’s  L.N.