Groeigroep

Sinds 2018 zijn er groeigroepavonden.
De groeigroep is gericht op de ‘middengroep’ (25-55 jaar) van onze gemeente.

Onze pastorale werker verzorgd deze avonden. Hij bereid samen met een aantal gemeenteleden de avonden voor.  Ook wel het kernteam genoemd. Zij vergaderen eens per maand. 
De onderwerpen / thema’s worden tijdens deze kernteam vergaderingen ‘bedacht’ of zijn aangedragen door gemeenteleden.

De groeigroep is 1 keer per maand, op een donderdagavond.
Van 19:30 uur tot ongeveer 22:00 uur.

Groeigroepavonden zijn leerzame, ontspannen en gezellige avonden waarop de Bijbel en de Here Jezus centraal staan.
Een avond ziet er ongeveer als volgt uit:
 – inloop met koffie/thee
 – welkom en gebed
 – zingen
 – studie / behandeling thema
 – pauze
 – studie / behandeling thema
 – dankgebed
 – zingen

Door dit met elkaar te beleven groeien we persoonlijk, maar ook samen als gemeente in het geloof.

Wat een zegen!

U/jij bent van harte welkom!
Ook als u, wat betreft uw leeftijd, (nog) niet in die categorie ‘middengroep’ valt.

De groeigroep avonden zijn vrijblijvend, maar zijn absoluut een goede en mooie toevoeging voor je geloofsleven. En hierdoor eigenlijk onmisbaar.
Je leert de Bijbel nog meer toe te passen in je leven, je gaat dieper de Bijbel in, om zo samen met mede gemeenteleden, te lezen, te horen, te zien, te leren wat Jezus van ons vraagt.

Je leert Jezus meer kennen. 

Je groeit in het geloof! 

 

Via ons kerkblad ”de Wegwijzer” en facebook worden de groeigroep datums en thema’s bekend gemaakt.