Beste gemeenteleden,

 

I.v.m. ziekte van ds. Koppe wordt er zondag geen avondmaal gevierd.

De dienst zal door zr. Ida Nicolai worden geleid.