Zondag 9 okt. gaf Hiel Gewoan een éénmalig optreden bij ons in deWarmoltskerk.
Mooie liederen werden ten gehore gebracht, ook veel samenzang met de gemeente.
Er is een God die hoort, Daar ruist langs de wolken, Op die heuvel daarginds en nog vele anderen.
Frans van Herwijnen ging voor in deze dienst die sprak over dat wij ons hart
openstellen en blij in Hem kunnen zijn, heel bemoedigend. Na de zegen
zongen wij als gemeente met Hiel Gewoan het lied Abba Vader U alleen.
Onder het genot van koffie en thee kon men nog napraten over de dienst.

foto en tekst L.N.