De Wegwijzer

De Wegwijzer is ons kerkblad van onze gemeente die één keer per maand verschijnt.

Daarin staat alle informatie van onze gemeente, zoals kerkdiensten, kerkelijke vergaderingen en verslagen daarvan.Verder een verhaal voor de jeugd.

Wilt u meer weten over ons kerkblad dan kunt u contact opnemen met Tamara Spoelstra.