Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

De evangalisatie

De evangelisatie bestond aanvankelijk uit alleen zondagsschoolwerk door Warmolts, samen met zijn stiefdochter Antje Buma. Maar toen de kinderen met de verhalen die ze op de zondagschool gehoord hadden gehoord, thuiskwamen, werd de belangstelling van de ouders ook geprikkeld. Vandaar dat Warmolts ook begon met eenvoudige preken. Eerst las hij zijn preken voor, maar al gauw wist de niet geletterde Warmolts de mensen te boeien met voor de vuist weg te preken.

Lambertus Nankes Warmolts werd in 1845 in het Groningse Stedum geboren als zoon van de Hervormde dominee Nanco Warmolts, die in 1863 tot predikant in Surhuizum werd benoemd.  (Bron: Wiki)

Hij gebruikte daarbij veel beelden uit het dagelijks leven. Dat hij de ‘tale Kanaans sprak’, blijkt uit zijn uitspraak: “Dy grouwe boeren ut Droegeham en de earme minsken fan de heide binnen foar God allegearre gelyk!” ( De Herenboeren uit Drogeham en de arme mensen van de heide zijn voor God allemaal gelijk) Duidelijker kon hij het de mensen niet maken. Al snel was het houten kerkje te klein. Nadat het in eerste instantie nog wat groter werd gemaakt, werd in 1891 een echt stenen kerkje gebouwd, op dezelfde plaats waar nu de huidige Gereformeerde kerk staat. Dit kon gerealiseerd worden met steun van de omliggende gemeenten.