Vrije Evangelische Kerk Harkema

Zoeken

Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland

Deze Bond van Vrije Evangelische Gemeenten werd opgericht in 1881 en telde toen vijf gemeenten. Er zijn bewegingen in ons land die in de 19e  en 20e eeuw de voedingsbodem waren voor het ontstaan van Vrije Evangelische Gemeenten:

  • De Afscheiding van 1834, waarin lidmaten de in hun ogen lichtzinnige Hervormde staatskerk verlieten en terugkeerden  naar de ware gereformeerde geloofsleer.
  • Het Réveil, een orthodoxe opwekkingsbeweging met oorsprong in Zwitserland, die zich meer nadruk legde op het gevoel dan op het verstand.
  • Ook moet de Brightonbeweging (1875) genoemd worden, een opwekkingsbeweging die uit Engeland kwam, met nadruk op persoonlijk geloof, maatschappelijke betrokkenheid, zending en evangelisatie.
  • Later was  er ook invloed van de Maranathabeweging van Johannes de Heer.

Er ontstonden lokaal kerken/gemeenten met nadruk op persoonlijk geloof en op de plaatselijke gemeente als kloppend hart van de kerk, met zending en diaconaat als belangrijke missies.

Drie predikanten die grote invloed hebben gehad op het ontstaan van vrije gemeenten zijn:

ds. Huibert J. Budding
1810-1870

ds. Hermanus W. Witteveen
1815-1884

ds. J. de Liefde
1814-1969

 

Ds. de Liefde en Ds. Witteveen en hun leerlingen zijn betrokken geweest bij het ontstaan van diverse vrije gemeenten in Friesland en Groningen.

Gemeenten herkenden zich in de in 1881-1885 opgestelde Beginselverklaring van de Bond. Groot is de Bond nooit geworden. Gemeenten sloten zich aan en gemeenten traden soms ook weer terug. Op dit moment bestaat de Bond uit 25 aangesloten gemeenten.

De identiteit van de Bond en de aangesloten gemeenten kan kort samengevat worden met:

 

  1. VRIJ & VERBONDEN
  2. GEMEENTE VAN GELOVIGEN
  3. ZENDINGSGEMEENTE!
  4. ACTUEEL GELOVEN
  5. SAMEN KERK